SALDA GÖLÜ
Who We Are

Salda Gölü

Salda Gölü; Güneybatı Anadolu’nun, Göller bölgesi diye adlandırılan Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan kesiminde, Burdur Gölleri Havzası sınırları içinde yer alan ve 185 metre derinliğiyle Ekosistem Bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir.

Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe ve flora-fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu, alanı manzara açısından da eşsiz kılmaktadır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki bir kaç bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.

Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almaktadır.

Who We Are
Prices

Alınan Tedbirler ve Koruma Çalışmaları

Koruma Çalışmalarından Önce

Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra Bakanlığımızca bölgede yapılan çalışmalar sonucu alanda kontrolsüz ve plansız şekilde kafeler, çadır kullanımları ile özellikle gölün kıyı kenar çizgisinin göl yönünde bungalov gibi yapıların bulunduğu, taşıtların göl kenarına kadar geldiği ve doğal yapıya zarar verdiği tespit edilmiştir.

Yapılan bu tespitler sonucu Bakanlığımızca Salda Gölü kıyısında ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin planlama ve alan özelliklerine uyumlu proje çalışmaları başlatılmıştır.

Hazırlanan kıyı planları ve bu planlarla uyumlu projelendirme çalışmaları ile sahil şeridinin ilk bölümünde park kullanımları, ikinci bölümünde rekreatif ve günübirlik faaliyetler planlanmıştır. Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için kullanımlar 300-500 metre geriye çekilmiştir. Kıyı kenar çizgisi önünde hiçbir yapılaşma olmayacaktır.

Prices
Services

Özel Çevre Koruma Bölgesi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Salda Gölü ve çevresi, başta turizm olmak üzere yoğun insan baskısı altında kalma olasılığı dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla korunması ve ekosistemle uyumlu sürdürülebilir kullanımların hedeflenmesi gerekçeleriyle 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Salda Gölü ve çevresi Mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.06.1989 gün ve 786 sayılı kararı ile I.Derece Doğal Sit Alanı Mülga Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bölge Koruma Kurulunun 28.07.192 gün ve 1501 sayılı kararı ile II.Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Bir alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi o alanda bulunan Doğal Sit statülerini kaldırmamaktadır.

Projelendirme Çalışmaları

Salda Gölü kıyısında ilk etapta yoğun kullanıma maruz kalan Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmına ilişkin proje çalışmaları yapılmıştır.

Proje tasarımında doğaya ait olma hissinin verilebilmesi amacından yola çıkılarak, mevcut yollar kullanılmış, zemine herhangi bir müdahalede bulunulmamış, ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına hizmet edecek birimler temelsiz, sökülür takılır, doğa ile uyumlu ahşap malzemeden seçilmiş (gölden yaklaşık 350-400 m mesafede), zemine olacak zararları en aza indirgemek amacıyla yerden yüksekte planlanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan istişareler sonucunda hazırlanan ilk Salda Gölü Çevre Düzenleme Projeleri revize edilerek nihai halini almıştır.

Çalışmalar sonucunda;

Yeşilova Halk Plajı bölümünde; 4 adet 17 m2’lik büfe, 2 adet 27 m2’lik kafe, 1 adet 135 m2’lik restoran, 1 adet 63 m2’lik yönetici-sağlık ünitesi, yerel halkın yöresel ürünlerini satılacağı toplam 140 m2 olan çoklu, açık ve kapalı olmak üzere 3 grup şatış yapısı, giyinme – soyunma, mescit, cankurtaran birimleri projelendirilmiştir. Toplamda yaklaşık 82 bin m2’lik alana 1090 m2 kullanım alanı oluşturulmuştur.

Beyaz Adalar bölümünde; 1 adet 17 m2’lik büfe, 2 adet 27 m2’lik kafe, 1 adet 63 m2’lik yönetici-sağlık ünitesi, yerel halkın yöresel ürünlerini satılacağı toplam 168 m2 olan çoklu, açık ve kapalı olmak üzere 3 grup şatış yapısı, giyinme – soyunma, mescit, cankurtaran birimleri projelendirilmiştir. Kıraathane bulunmamaktadır. Toplamda yaklaşık 27 bin m2’lik alana 624 m2 kullanım alanı oluşturulmuştur. Her iki alanda oluşturulan toplam kullanım alanı mevzuat kapsamında izin verilen emsalin yaklaşık 1/3’ü kadardır.

Yeşilova Halk Plajı

Beyaz Adalar Bölgesi

Ekolojik Restorasyon Çalışmaları

Bakanlığımız ve Burdur Valiliği’nce 14.04.2020 tarihinde proje alanında yapılan incelemede, Beyaz Adalar bölgesinde (Salda Gölü’ne 800 m. mesafede) proje kapsamı dışında doğal zeminden malzemenin alındığı, bu alınan malzemenin bir kısmının aynı sahada bırakıldığı, bir kısmının ise Salda Gölü Halk Plajı bölgesine taşındığı tespit edilmiştir.

Söz konusu tespit sonrası hiç vakit kaybetmeden Bakanlığımızca 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/k bendi gereği söz konusu kum taşınması işlemini gerçekleştiren yüklenici firmaya idari para cezası kesilmiş, Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, sorumlular hakkında idari işlemler başlatılarak görevden alınmışlardır. Doğal sit alanına izinsiz müdahale söz konusu olduğundan, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulması kararı alınmıştır.

Alanın jeo-biyo-ekolojik restorasyonu ve tekrar eski doğal yapısına dönüşmesi çalışması ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda 17.04.2020 tarihinde Bakanlığımız (TVKGM) yetkilileri ve üniversitelerde akademik kadrolarından oluşan Bilimsel İnceleme kurulu tarafından yerinde inceleme gerçekleştirilerek ekosistemin dinamiklerine uygun olarak jeo-biyoekolojik restorasyonun ivedilikle gerçekleştirilmesi, taşınan malzemenin nadir olduğu ve bozulmadan insan marifetiyle ve küreklerle mümkün olduğunca saflığının korunarak eski yerine taşınması, topoğrafyasına uygun ve hassas bir şekilde yerine yerleştirilmesi kararları alınarak Hassas Ekolojik Restorasyon metodolojisi oluşturulmuştur.

Yapılan bu tespitler doğrultusunda alanın ekosistem dinamiklerine uygun olarak jeobiyo-ekolojik restorasyonuna 19.04.2020 tarihi itibariyle başlanmıştır. Bu çalışmalar Bilimsel İnceleme kurulu ve Bakanlığımız tarafından da hassasiyetle kontrol edilmektedir. 23.04.2020 tarihinde yapılan saha ziyaretinde çalışmaları denetleyen ve alanda inceleme yapan Bilim Kurulu üyeleri ve Bakanlığımız (TVKGM) yetkililerince alınan malzemenin bozulmadan insan marifetiyle ve küreklerle mümkün olduğunca malzemenin saflığı korunarak el arabası ile eski yerine taşınarak topoğrafyasına uygun ve hassas bir şekilde yerine yerleştirildiği belirtilmiştir.

Services

Biyoçeşitlilik Araştırmaları

Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Salda Gölü’nün çevresindeki ibreli orman habitatları doğu bölümü hariç gölün tüm çevresinde olup kızılçam, karaçam ve boylu ardıçlar saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan oluşmaktadır.

Salda Gölü, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde su kuşları için önemli bir duraklama ve yaşam alanı vazifesi görmektedir. 38 farklı su kuşunun çeşitli dönemlerde alanda bulunmaktadır. Bu türlerden en sık görülen türler sakarmeke, elmabaş patka ve yeşilbaş, bahri ve kara boyunlu batağan, tepeli patka ve macar ördeği gibi dalıcı ördeklerdir. 5 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Bu türler içinde en önemlisi Salda Gölü çevresi için alana endemik olan Verbascum dudleyanum (Salda bataklık sığırkuyruğu) ile diğer endemik tür olan Verbascum flabellifolium türleridir. Orman vejetasyonu yamaç katında kızılçam ve karaçam; yüksek katlarda boylu ardıç türleri yer almaktadır. Çalı katında ardıç, karaçam, mersin, kermes meşesi ve akçakesme ağaçlık ve çalılık türleri olarak bulunmaktadır.

Salda Gölü

Doğasına Uygun Olarak Korunuyor

News

Basında Salda

Bakan Kurum’dan Salda Gölü açıklaması: “Basmaya Kıyamadığımız Güzelliğe Bunu Yaptılar”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuştu. “O görüntü tüm millet gibi beni de yaraladı. Burada doğal güzelliğimizi korumak isterken, bu kadar hassas davranırken bu hatalara izin vermeyiz” dedi.

Salda Gölü Koronavirüs Önlemleri Kapsamında Ziyarete Kapatıldı

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Salda Gölü’ndeki Yapılar ‘Temelsiz’ İnşa Edilecek

Salda Gölü’ndeki Yeşilova Halk Plajı ile Beyaz Adalar kısmında vatandaşların kullanımına açılacak yapılar, temelsiz ve sökülüp-takılabilir yapıda olacak. Saha dışında tek çivi çakmadan monte edilecek yapılar, ahşap malzemeden üretilecek.

İlk Dumansız Sit Alanı Neresi Olacak

Türkiye’de sigara içilmeyen ilk dumansız sit alanı bölgesi oluşturulması için bir çalışma yürütülüyor. Bu yer Salda Gölü. Özellikle beyaz kumlu bölgede sigara içilmemesi ve izmaritlerin kuma zarar vermemesi için bir çalışma yapılıyor.

Salda Gölü Betonlaşmayacak

Emine Erdoğan’ın Salda Gölü’nü ziyareti ile gözler Burdur’a çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız” dedi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Salda Gölü’nü Ziyaret Etti

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın davetiyle çevre dostlarıyla birlikte Salda Gölü’nü ziyaret ettim. Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti.

Salda Gölü İncelemesi #Canlı

Salda’daki çalışmalarımızı yerinde inceleme davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye bugün tabiat harikası gölümüzü ve çevresini korumak için hayata geçireceğimiz projemizi anlatacağız.

Salda Gölü Sit Alanı

Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahip olan bölge 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Salda Gölü Koruma

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ili, Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde Burdur-Denizli karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçeye bağlı olarak Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden ve Niyazlar Köyü yerleşim yerleri mevcuttur.

News
Location

Adres

Salda Gölü, Yeşilova / Burdur

0(312) 410 10 00

İletişim

iletisim@salda.gov.tr

www.saldagolu.gov.tr

Bizi Sosyal Medya’dan Takip Etmeyi Unutmayın!

Location