Who We Are

SALDA GÖLÜ

Salda Gölü, beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu yeryüzü cenneti,

SALDA GÖLÜ

Salda Gölü; Güneybatı Anadolu’nun, Göller bölgesi diye adlandırılan Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında kalan kesiminde, Burdur Gölleri Havzası sınırları içinde yer alan ve 185 metre derinliğiyle Ekosistem Bütünlüğünün en iyi temsil edildiği göllerden birisidir.

Gölün doğu ve batısı bir duvar gibi yükselen dik kıyılara sahiptir. Kuzeyde Doğanbaba, güneybatı da Gökçe ve güneydoğuda Kayadibi mahalleleri çevresinde, Göl kıyıları Maldivleri andıran eşsiz bir görsel güzelliğe ve flora-fauna açısından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu, alanı manzara açısından da eşsiz kılmaktadır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki bir kaç bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.

Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahip olan bölge14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ili, Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde Burdur-Denizli karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçeye bağlı olarak Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden ve Niyazlar Köyü yerleşim yerleri mevcuttur.

Salda Gölü, binlerce yıllık bir birikimin mirası olan doğal yapısı, zengin flora-faunası, sosyo-kültürel dokusu ile söz konusu sahip olduğu varlıkların bütüncül bir anlayışla değerlendirilerek korunması ve ekosistemle uyumlu sürdürülebilir kullanımların  hedeflenmesinin zorunlu olduğu nadir yerlerdendir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda doğal çevre üzerindeki baskının giderek artması, bu alanlar üzerinde planlamalar ve politikalar üretilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Geçmişte doğal alanların korunması, insan faaliyetlerinin yasaklanması ya da sınırlandırılması olarak algılanırken, günümüzde artık bilimsel değeri ve estetik değeriyle ile birlikte sahip oldukları kaynak değerlerinin, toplumun sosyal gelişimine katkı sağlaması olarak görülmektedirler.

Bu itibarla, sürekli artan ve yoğunlaşan faydalanma şekilleri nedeniyle doğal yapısı tehdit altında olan korunan alanların, planlanması ve yönetim stratejilerin belirlenmesi öncelikli olarak görülmektedir.

Bu koşullar altında kuralları düzenleyici kamusal kurumlara düşen ise her bir doğal alanın kendi özgünlüğü içerisinde nasıl korunması gerektiği, aynı zamanda nasıl da kullanılabileceği hususunda araştırmalar yapmak ve uygulamaya geçilmesini sağlamaktır.

Bakanlığımızca bu dünya harikası gölün korunması ve bu değerin gelecek nesiller aktarılmasının sağlanması amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanın tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına başlanmıştır.

SALDA GÖLÜ

Doğasına Uygun Olarak Korunuyor.

Who We Are
Services

SALDA GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

Son yıllarda yazılı, görsel ve sosyal medya tanıtım ve paylaşımları ile Salda Gölünün tanınırlığının artması ile bölgede turizm faaliyetlerinde çok hızlı bir artış olmuş, bu faaliyetlerle birlikte de ziyaretçilerin hizmet ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Bakanlığımız, Burdur Valiliği ve yerel katılımcılarla koordineli olarak çalışmalar başlatılmıştır.

Salda Gölü kenarında yaz aylarında 500 bini bulan ziyaretçi ve bazı günlerde 2000 araçlık trafik ile yoğun kullanım baskısı sonucunda ortaya çıkan olumsuz koşullar ile gerekli tedbirler alınmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, göl kıyısına giren araçların girişi ahşap bariyerler yapılarak engellenmiş, mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırılmış, acil ihtiyaçlara cevap vermesi için 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyıda yapılabilen üniteler Burdur Valiliğince tamamlanmıştır.

Bakanlığımızca bu dünya harikası gölün korunması ve bu değerin gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş, bölgenin tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına başlanmıştır. Yapılması planlanan projeler ile hafta içi 10 bin hafta sonu 20 bin kişi olan ziyaretçilerin, otopark, yeme-içme, duş-tuvalet ve dinlenme ihtiyaçlarının asgari düzeyde müdahale ile karşılanması hedeflenmiştir.Salda Gölü, koruma anlayışıyla alınan tedbirlerle ve planlanan çalışmalarla, sürdürülebilir kullanımları içinde barındıran doğal yaşamıyla ve eşsiz güzelliğiyle gelecek nesillere taşınacaktır.

Services
Prices

Yapılan ihtiyaç tespitleri çerçevesinde Bakanlığımızca Salda Gölü Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ve Beyaz Adalar kısımlarında doğal sit alanı içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planları ile kıyı planlama ve alan özelliklerine uyumlu projelendirme çalışmaları başlatılmıştır.

Hazırlanan kıyı planları ve bu planlarla uyumlu projelendirme çalışmaları ile sahil şeridinin ilk bölümünde park kullanımları, ikinci bölümünde rekreatif ve günübirlik faaliyetler planlanmıştır. Salda Gölü etrafında yapılacak uygulamalarda doğal dokuya zarar verilmemesi için kullanımlar 300-500 metre geriye çekilerek kıyı kenar çizgisi önünde hiçbir yapılaşma olmayacaktır. Alanda konaklama amacıyla bungalov olmayacaktır.

Yapılan proje çalışmaları; koruma mevzuatlarımız çerçevesinde, gelen ziyaretçilerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması, doğal malzeme kullanılması ve doğal çevre ile uyumlu olması, çevre kirliliğine izin verilmemesi, peyzaj değerlerine zarar verilmemesi ve mevcut silüet etkisinin bozulmaması temel kısıtlayıcılar belirlenerek yapılmıştır. Proje kapsamında açık otopark, büfe-kafe, duş-tuvalet, giyinme soyunma üniteleri, tamamı açık gölgelikler ile yine tamamı açık olacak şekilde yerel üreticilerin yöresel ürünlerinin satışının yapılacağı üniteler planlanmıştır. Sıfır atık projesi kapsamında üniteler oluşturulmuştur.

PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI

Salda Gölüne ilişkin doğal sit tescil kararının verildiği Mülga İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.06.1989 tarih ve 786 sayılı kararında Salda gölünün 1. Derece doğal sit ilan edilmesinin yanında Günübirlik Turistik Tesis Alanlarının belirlenmesi için de tespit çalışması yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararın ardından aynı kurulun 28.07.1992 tarih ve 1501 sayılı kararında günübirlik tesis alanının göl çevresindeki konaklama ihtiyacı  nedeni ile göl çevresi 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilerek, 2.  Derece Doğal Sit Alanı kararına uygun olarak günübirlik alanın planlanarak kurula getirilmesi istenilmiştir.

Bu kararlarda da görüldüğü üzere, salda gölü çevresinde günübirlik alana yönelik planlama ihtiyacı, alanın ilk doğal sit ilan edilmesinden bu yana süre gelmektedir. Bakanlığımızca bu dünya harikası gölün korunması ve bu değerin gelecek nesiller aktarılmasının sağlanması amacıyla bölgenin tamamında biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına başlanmıştır.

Bölgede yapılan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar” sonucunda; 5898 hektar olan doğal sit alanı miktarı bu çalışmalar sonucunda daha korumacı bir yaklaşımla 8474 hektara çıkarılmıştır. Salda Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Proje sonuçları; “Çevre Düzeni Planları” ve Bölgenin “Yönetim Planına” altlık teşkil edecektir. Bu süreçte çoğulcu bir yaklaşımla tüm paydaşlar ve bununla birlikte “Sivil Toplum Kuruluşları” da sürece dâhil edilecektir.

Bu süreçte, 28.07.1992 tarih ve 1501 sayılı Antalya 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunan çalışmalar iki bölümden oluşacaktır. Yeşilova Halk Plajı kısmı 99.135 m2 olup, tek katlı, ahşap ve takılıp-sökülebilir malzemeden, temelsiz olarak yapılacak toplam 1.108 m2 kapalı alanı olan 35 birim (1 adet 44 m2 güvenlik birimi, 1 adet 55 m2 sağlık birimi, 3 adet 73 m2 wc, 3 adet 57 m2 giyinme ve soyunma kabini, 1 adet 116 m2 mescit, 4 adet 17 m2 büfe, 1 adet 135 m2 kafeterya, 2 adet 27 m2 kafeterya, 2 adet 71 m2 satış birimi, 15 adet 6 m2 satış birimi, 2 adet 7 m2 cankurtaran birimi) bulunmaktadır.

Beyaz adalar kısmı 41.361 m2 olup, tek katlı, ahşap ve takılıp-sökülebilir malzemeden, temelsiz olarak yapılacak toplam 774 m2 kapalı alanı olan 33 birim (1 adet 44 m2 güvenlik birimi, 1 adet 55 m2 sağlık birimi, 3 adet 73 m2 wc, 2 adet 57 m2 giyinme ve soyunma kabini, 1 adet 116 m2 mescit, 1 adet 17 m2 büfe, 3 adet 27 m2 kafeterya, 19 adet 6 m2 satış birimi, 2 adet 7 m2 cankurtaran birimi) bulunmaktadır.

SALDA GÖLÜ

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

Salda Gölü ve çevresinde sulak alan, dere, kumul, ibreli orman, ağaçlık, dağ bozkırı, kayalık, tarım gibi habitatlar mevcuttur. Salda Gölü’nün çevresindeki ibreli orman habitatları doğu bölümü hariç gölün tüm çevresinde olup kızılçam, karaçam ve boylu ardıçlar saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan oluşmaktadır.

Salda Gölü, özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde su kuşları için önemli bir duraklama ve yaşam alanı vazifesi görmektedir. 38 farklı su kuşunun çeşitli dönemlerde alanda bulunmaktadır. Bu türlerden en sık görülen türler sakarmeke, elmabaş patka ve yeşilbaş, bahri ve kara boyunlu batağan, tepeli patka ve macar ördeği gibi dalıcı ördeklerdir. 5 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Bu türler içinde en önemlisi Salda gölü çevresi için alana endemik olan Verbascum dudleyanum (Salda bataklık sığırkuyruğu) ile diğer endemik tür olan Verbascum flabellifolium türleridir. Orman vejetasyonu yamaç katında kızılçam ve karaçam; yüksek katlarda boylu ardıç türleri yer almaktadır. Çalı katında ardıç, karaçam, mersin, kermes meşesi ve akçakesme ağaçlık ve çalılık türleri olarak bulunmaktadır.

Prices
News

BASINDA SALDA

Salda Gölü hakkında basında yer alan bazı haberler.

İLK DUMANSIZ SİT ALANI NERESİ OLACAK

Türkiye’de sigara içilmeyen ilk dumansız sit alanı bölgesi oluşturulması için bir çalışma yürütülüyor. Bu yer Salda Gölü. Özellikle beyaz kumlu bölgede sigara içilmemesi ve izmaritlerin kuma zarar vermemesi için bir çalışma yapılıyor.

SALDA GÖLÜ BETONLAŞMAYACAK

Emine Erdoğan’ın Salda Gölü’nü ziyareti ile gözler Burdur’a çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “14 Mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız” dedi.

SAYIN EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ SALDA GÖLÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanımızın davetiyle çevre dostlarıyla birlikte Salda Gölü’nü ziyaret ettim. Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti.

SALDA GÖLÜ İNCELEMESİ #CANLI

Salda’daki çalışmalarımızı yerinde inceleme davetimizi kabul ederek bizleri onurlandıran Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye bugün tabiat harikası gölümüzü ve çevresini korumak için hayata geçireceğimiz projemizi anlatacağız

SALDA GÖLÜNE YAKLAŞMAK BİLE YASAK OLMALI

Değerli okurlar, bugün köşemi bir bilim adamına verme kararı aldım.
Geçen hafta sonunda Doç. Dr. Yıldırım Güngör ile Dünya’daki yaşamın ortaya çıkışı üzerine sohbet ederken, çok ilginç şeyler anlattı. Ve sohbet sırasında laf dönüp dolaşıp Salda Gölü’ne, yani “Türkiye’deki Maldivler” diye adlandırılan yere geldi.

SALDA GÖLÜ SİT ALANI

Yaklaşık 6.8 km. eninde, 9.186 km. uzunluğunda bir tektonik çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer almakta olup, Doğal Sit, Sulak Alan ve Tabiat Parkı gibi koruma statülerine sahip olan bölge 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

SALDA GÖLÜ KORUMA

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi’nde Burdur ili, Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde Burdur-Denizli karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçeye bağlı olarak Salda, Doğanbaba, Kayadibi, Işıklar, Düden ve Niyazlar Köyü yerleşim yerleri mevcuttur.

News
Location

Adres

Salda Gölü, Yeşilova / Burdur

0(312) 410 10 00

İletişim

iletisim@salda.gov.tr

www.saldagolu.gov.tr

Bizi Sosyal Medya’dan Takip Etmeyi Unutmayın!

Location